Dierenarts Eva - Gebitsverzorging en tandheelkunde bij het paard

Jaarlijkse controle
Glazuurpunten en haken
Wolfskiezen
Diastemata
Staande extracties


Waarom een tandarts voor mijn paard?
Afwijkingen
Materiaal
De basis:
Hiertoe behoren een mondspreider met lichtbron, hoofdsteun, emmer en spuitstuk, (elektrische) vijl(en) en een spiegel. Een goede lichtbron is onontbeerlijk. Het is belangrijk om niet alleen te voelen, maar ook te zien wat je doet. De eigenaar kan op die manier ook zelf alles mooi meevolgen. Ook een goede hoofdsteun helpt hierbij. Het paard vindt steun en de tandarts kan op een ergonomische manier te werk gaan. De mond wordt goed gespoeld en alle voederresten verwijderd. Pas dan kunnen alle zijden van de tanden beoordeeld worden met behulp van een spiegel. Met de (elektrische) vijl kunnen dan alle glazuurpunten/dwarse kammen/haken behandeld worden.

Extractiemateriaal:
Net als bij mensen kan het nodig zijn dat een tand getrokken moet worden. Hiervoor zijn speciaal aangepaste materialen ontworpen: spreiders, elevators, extractietangen,… Nadien kan het nodig zijn om de opening op te vullen zodat er geen voedselresten in vast komen te zitten. Een soort 2-componenten klei wordt aangebracht en kan tot wel 3 maanden ter plaatse blijven. Deze ‘putty’ wordt ook aangebracht wanneer een parodontitis aanwezig is ten gevolge van een diastema. De ruimte wordt, indien nodig, vergroot zodat er geen voedselophoping (en –rotting) meer kan plaatsvinden. Het tandvlees krijgt dan als het ware een rustperiode om te kunnen helen.
materiaal
materiaal
Bijscholing

Helaas is er voor het uitoefenen van het beroep gebitsverzorger of paardentandarts geen diploma vereist.
Ook wordt met de naam paardentandarts vaak onterecht de indruk gewekt dat het gaat om een gespecialiseerd tandarts voor paarden.
We willen erop wijzen dat het bij wet verboden is om diergeneeskundige handelingen uit te voeren als niet-dierenarts zijnde
(zoals het verdoven via inspuiting en trekken van tanden).