Dierenarts Eva - Gebitsverzorging en tandheelkunde bij het paard

Jaarlijkse controle
Glazuurpunten en haken
Wolfskiezen
Diastemata
Staande extracties


Waarom een tandarts voor mijn paard?
Afwijkingen
EOTRH - equine odontoclastic tooth resorption and hyper cementosis
Dit is een traag evoluerende aandoening waarbij de snijtanden in verval komen. Er treedt een ontsteking van het tandvlees op en er is een overmatige afzetting van cement waardoor het tandvlees erg bol komt te staan. Die ontsteking geeft vaak fistelopeningen boven de tanden waar gemakkelijk kleine bloedingen ontstaan of zelfs pus uitkomt. Een echte behandeling lijkt er niet meteen te zijn, dus gaat men voornamelijk symptomatisch te werk met pijnstillers en antibiotica. Wanneer deze niet voldoen worden de aangetaste snijtanden getrokken. In erge gevallen of na verloop van tijd kan het zijn dat alle 12 snijtanden getrokken moeten worden. Het paard is dan nog steeds in staat om te vlot te eten, sommigen mits enkele aanpassingen van het rantsoen.

Glazuurpunten (emailpunten)
De kiezenrij in de bovenkaak staat iets verder uiteen dan de onderste rij en het kauwvlak staat tevens onder een bepaalde hoek. Hierdoor zal tijdens de kauwbeweging de buitenzijde van de bovenste en de binnenzijde van de onderste kiezen scherpe randen vormen. Deze kunnen de wang (bovenaan) en tong (onderaan) kwetsen wanneer ze te groot/scherp worden.

Voorste en achterste haken
Doordat geen enkele mond perfect symmetrisch is, kan het zijn dat een deel van de eerste of laatste kies niet volledig ‘bedekt’ wordt door de tegenoverstaande kies. Dit deel krijgt dus geen weerstand tijdens het kauwen en kan dan doorgroeien tot een haak. Die haak kan ervoor zorgen dat de voor-achter kauwbeweging belemmerd wordt en de wang of tong kwetsen. Soms kan de gehele kies uit rij staan en dus volledig doorgroeien.

Golf-trap
We horen vaak over een ‘golf’- of ‘trap’-gebit. Dit is vaak ook een gevolg van asymmetrie. Bij een golfgebit gaan de verschillende kiezen geleidelijk verschillen in hoogte. Bij een trapgebit kan dat hoogteverschil zeer abrupt en groot zijn. Dit kan het gevolg zijn van een ontbrekende overliggende kies (getrokken, gebarsten).

Diastema en parodontitis
Een diastema is een ruimte tussen 2 opeenvolgende tanden waar deze niet hoort te zijn. Tijdens het kauwen kan dan voer komen vast te zitten en beginnen rotten. Dat leidt tot een ontsteking van het tandvlees (parodontitis). In erge of langdurige gevallen kan de tandkast en de tand zelf mee ontsteken . Een typisch kenmerk is een stinkende adem en/of proppen maken en het laten vallen van voer.
EOTRH

Glazuurpunten

Voorste haken

Diastema

Materiaal
Bijscholing

Helaas is er voor het uitoefenen van het beroep gebitsverzorger of paardentandarts geen diploma vereist.
Ook wordt met de naam paardentandarts vaak onterecht de indruk gewekt dat het gaat om een gespecialiseerd tandarts voor paarden.
We willen erop wijzen dat het bij wet verboden is om diergeneeskundige handelingen uit te voeren als niet-dierenarts zijnde
(zoals het verdoven via inspuiting en trekken van tanden).